Ελληνικά
Εν Αθήναις: Εκ του καταστήματος Ανδρέου Κορομηλά, 1882
60 σελ.

Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως : μετά γραφικών υποσημειώσεων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κατηχήσεις
    2. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    3. Δάσκαλοι του Γένους