Αδαμάντιου Κοραή προλεγόμενα : εις τας προς Τιμόθεον δύω και προς Τίτον μιαν επιστολάς του Απόστολου Παύλου : προς χρήσιν και διδασκαλίαν των αναγιγνωσκόντων αυτάς

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις ''Λακωνίας'', 1866
  6. 57 σελ.
    • Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές