Ο Κοραής και η γραμματική

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παντελάκης, Εμμ. Γ., (1872-1942)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, 1909
  6. [132]-173 σελ.
    • Η καταλογογράφηση έγινε από το εξώφυλλο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές