Σημειώσεις εις το προσωρινόν πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 έτους

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Θεμ. Π. Βολίδου, 1933
  6. λβ', 174 σελ.
    • Εκδίδονται αρωγή της Επιτροπής του εορτασμού της εκατονταετηρίδος Αδ. Κοραή
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές