Βυζαντιναί μελέται : περί πηγών Νεοελληνικής εθνότητος : από Η'. άχρι Ι' εκατονταετηρίδος μ.Χ.

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ζαμπέλιος, Σπυρίδων, (1815-1881)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τύποις Χ. Νικολαϊδου Φιλαδελφέως, 1857
  6. 696, ρβ' σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές