Ελληνικά
Εν Ερμούπολει Σύρου: Τύποις Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1867
31 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Β' : Ιεράς ιστορίας σύνοψις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις