Ελληνικά
Εν Ερμούπολεο Σύρου: Τϋποις Γρήγ. Κανέλλου, 1880
17 σελ.

Χριστιανικής διδασκαλίας μάθημα : Τμήματος Α' : Ιεράς κατηχήσεως σύνοψις : Προς χρήσιν της ελληνικής νεολαίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Νεοελληνικός διαφωτισμός
    2. Δάσκαλοι του Γένους
    3. Κατηχήσεις