1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Άρειος Πάγος
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Εκ του Τυπογραφείου Χ. Αναστασίου Δούκα, 1846
  6. 454 σελ.
    • Συσταχωμένο στο: Ποινικές αποφάσεις Αρείου Πάγου 1842-1845
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές