Ρητορική εκ των ενδοξοτέρων τεχνογράφων αρχαίων και νεωτέρων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βάμβας, Νεόφυτος, (1776-1885)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπογραφία Αγγέλου Αγγελίδου, 1841
  6. 400 σελ.
    • Περιέχει ευρετήριο με τα ονόματα των συνδρομητών
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές