Λατινικά
Francofurti: Ioannis Saurij, 1598
678 σελ.

Ισοκράτους λόγοι και επιστολαί άπαντες

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ρητορική, Ελληνική