Ποιήμα συνταχθέν και εκφωνηθέν εν νέω Φαλήρω περί της ανυψώσεως της σημαίας εν έτει 1821 τη 25η Μαρτίου υπό του αειμνήστου Γερμανού εν Αγ. Λαύρα και του θρήνου της εξόδου του Ηρωικού Μεσολογγίου : [ποίημα]

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κορδορούμπας, Ιωάννης
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Κάλλους, 1885
  6. 15 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές