Άγιος Μηνάς : (επεισόδιον της Ελλην. Επαναστάσεως) : ποίημα λυρικόν-επικόν εις άσματα τέσσερα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ορφανίδης, Θεόδωρος Γ., (1817-1886)
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Τυπ. Π. Σούτσα και Α. Κτενά, 1860
  6. στ', 240 σελ.
    • Περιέχει σχόλια και σημειώσεις. Μαζί τυπώθηκε και κείμενο με τίτλο : "Δικογραφία : αφιερούται τοις μεταγενεστέροις, όπως μάθωσι τας αληθείς διαστάσεις των καθ' ημάς νάνων"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές