Ελληνικά
Εν Αθήναις: Τύποις Αλεξάνδρου Γκαρμπόλα, 1857
232 σελ.
  • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι συσταχωμένο

Απομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι συσταχωμένο