Απομνημονεύματα ποιητικά επί του Ανατολικού πολέμου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Σούτσος, Αλέξανδρος, (1803-1863)
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τύποις Αλεξάνδρου Γκαρμπόλα, 1857
  6. 232 σελ.
    • Το αντίτυπο της συλλογής Σιδερίδη είναι συσταχωμένο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές