Ελληνικά
Εν Κερκύρα: "Η Ιονία", Σπυρίδωνος και Αρσενίου Αδελφών Κάων, 1863
24 σελ.
  • Συσταχωμένο με το : "Ακολουθία ιερά του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου του Θαυματουργού"

Διδαχή του αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Νέου του εξ Αιτωλίας : εκφωνηθείσα εν τω της Περιβλέπτου Ναώ εν τη περιχώρω της πόλεως των Ιωαννίνων κατά το έτος 1779

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο με το : "Ακολουθία ιερά του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου του Θαυματουργού"
    1. Ποιμαντική θεολογία -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία