1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Λατινικά
  4. Gregory, IX, Pope, (1170-1241)
  5. Παρίσι [Parisiis]: Ex officina Carolae Guillard, 1541
  6. [18], 332 σελ. ; 17 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές