Ακολουθία ιερά του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Χριστοδούλου του Θαυματουργού : του και κτήτορος της εν τη νήσω Πάτμω περιωνύμου βασιλικής και αυτοκρατορικής του Αγίου Αποστόλου...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κύριλλος Βομινης, ιεροδιάκονος
  5. Αθήνα [Αθήνησιν]: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, 1884
  6. κα', 237 σελ.
    • Συσταχωμένο με το : "Διδαχή του Αγίου ιερομάρτυρος και ισαποστόλου Κοσμά του Νέου του εξ Αιτωλίας"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές