Υπόμνημα δεύτερον προς τας προστάτιδας της Ελλάδος δυνάμεις και προς άπαντα τον πεπολιτισμένον κόσμον

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γούδας, Αναστάσιος Ν.
  5. Κέρκυρα (Πόλη) [Εν Κερκύρα], 1862
  6. 48 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές