Τοις δεινοίς συνηγόροις του Βρεττανικού Αστέρος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ραπτάρχης, Ιωάννης Μ., (1838-1871)
  5. Κωνσταντινούπολη [[Εν Φαναρίω]], 1861
  6. 16 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Λουκιανός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές