Στοιχεία γραμματικής της νεωτέρας ελληνικής γλώσσης μετά διαλόγων οικιακών : προς χρήσιν των αρμενικών εκπαιδευτηρίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. arm
  4. Τζολακίδης, Δημήτριος Ι. Χ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τύποις Οχαννές Δερογιεντζ, 1861
  6. 304 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές