Ελληνικά
Εν Βουκορεστίω: Εκ της Εθνικής Τυπογραφίας του Στεφάνου Ρασιδέσκου, 1862
28 εκ.

Απάντησις εις το τελευταίον παπικόν θέσπισμα περί της ενώσεως των Ανατολικών Εκκλησιών μετά της Ρωμαϊκής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Καθολική Εκκλησία
    2. Καθολική Εκκλησία -- Σχέσεις -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία