Απάντησις εις το τελευταίον παπικόν θέσπισμα περί της ενώσεως των Ανατολικών Εκκλησιών μετά της Ρωμαϊκής

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πιτζιπίος, Ιάκωβος Γ., (1802-1869)
  5. Municipiul Bucureşti [Εν Βουκορεστίω]: Εκ της Εθνικής Τυπογραφίας του Στεφάνου Ρασιδέσκου, 1862
  6. 28 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές