Θεοδώρου Γραμματικής εισαγωγής των εις τέσσαρα εις το τέταρτον : υπόμνημα εκ πολλών συνερανισθέν υπό Νεοφύτου ιεροδιακόνου Πελοποννησίου, και νυν πρώτον τύποις παρ' αυτού εκδοθέν επί της θεοστηρίκτου αυθεντείας του υψηλοτάτου τε και θεοσεβεστάτου ηγεμόνος πάσης Ουγκροβλαχίας, κυρίου κυρίου Ιωάννου Γρηγορίου Αλεξάνδρου Γκίκα Βοεβόδα : ω και προσεφωνήθη, κατά προτροπήν του Μακαριωτάτου και σοφωτάτου Ιεροσολύμων, κυρίου Εφραίμ, αρχιερατούοντος του πανιερωτάτου Μητροπολίτου Ουγκροβλαχίας, κυρίου Γρηγορίου : επιμελεία μεν και διορθώσει του ιδίου υπομνηματιστού, δαπάνη δε αυτού τε και του πανοσιωτάτου εν ιερομονάχοις κυρίου Ιακώβου Χίου του Μαυρογορδάτου, εκ συνδρομής των φιλοχρίστων και φιλολόγων ανδρών, των τε εν Χίω και των εν Βουκουρεστίω

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γαζής, Θεόδωρος, (1370-1475)
  5. Municipiul Bucureşti [Βουκουρεστίω]: Νεουργηθείση Τυπογραφία εν Βουκουρεστίω, 1768
  6. 1298 στήλες
    • Περιέχει ευρετήριο
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές