Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων από της εισβολής των Τούρκων μέχρι των ημερών μας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κωνσταντάς, Αθανάσιος Γ.
  5. Municipiul Bucureşti [Εν Βουκουρεστίω]: Τυπογραφείο Ηλιάδου και Χρησίδων, 1838
  6. 447 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές