Ελληνικά
Εν Βουκουρεστίω: Τυπογραφείο Ηλιάδου και Χρησίδων, 1838
447 σελ.

Επιτομή της ιστορίας των νέων Ελλήνων από της εισβολής των Τούρκων μέχρι των ημερών μας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία, Νεώτερη
    2. Ελλάδα -- Ιστορία -- Τουρκοκρατία