Ελληνικά
[Βουκουρέστι;]: Παρά Ανθίμω Ιερομονάχω τυπογράφω τω εξ Ιβηρίας, 1701
κζ', 332 σελ.
  • Διορθωθέν δε, παρά του σπουδαιοτάτου εν ιερομονάχοις Ιγνατίου του Φυτιάνου

Εορτολόγιον εν ω περί τινων ζητημάτων προλαμβανομένων : Περί ακριβούς χρονολογίας : Περί πασών των εορτών και της αυτών θεωρίας : Περί του Αγίου Πάσχα : Περί τινων εκκλησιαστικών κανονίων...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Διορθωθέν δε, παρά του σπουδαιοτάτου εν ιερομονάχοις Ιγνατίου του Φυτιάνου
    1. Εκκλησιαστικό ημερολόγιο
    2. Εορτές -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία, Ελληνική