1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κυμινήτης, Σεβαστός, ο Τραπεζούντιος, (1630-1702)
  5. Municipiul Bucureşti [[Βουκουρέστι;]]: Παρά Ανθίμω Ιερομονάχω τυπογράφω τω εξ Ιβηρίας, 1701
  6. κζ', 332 σελ.
    • Διορθωθέν δε, παρά του σπουδαιοτάτου εν ιερομονάχοις Ιγνατίου του Φυτιάνου
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές