Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί : τραγωδία εις πέντε πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Voltaire, Francois Marie Arouet de, (1694-1778) | Κομανιανός, Ι.
  5. Municipiul Bucureşti [Εν Βουκουρεστίοις]: Τυπογραφία Αυγούστου Ρούοφ, 1839
  6. 87 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : "Διάφορα δράματα"
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές