Ελληνικά
Εν Βουκουρεστίοις: Τυπογραφία Αυγούστου Ρούοφ, 1839
87 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : "Διάφορα δράματα"

Αλζίρα ή Οι Αμερικανοί : τραγωδία εις πέντε πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : "Διάφορα δράματα"