Ελληνικά
Εν Σύρω: Πρόοδος, 1876
μη', 50-177 σελ.

Ιστορία της νήσου Σίφνου : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά της περιγραφής των αρχαίων αυτής μεταλλείων χρυσού και αργύρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Σίφνος -- Ιστορία