Ιστορία της νήσου Σίφνου : από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς, μετά της περιγραφής των αρχαίων αυτής μεταλλείων χρυσού και αργύρου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Γκιών, Κάρολος Ι.
  5. Δήμος Σύρου - Ερμούπολης [Εν Σύρω]: Πρόοδος, 1876
  6. μη', 50-177 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές