Η Βρεττανική και αλλοδαπή βιβλική εταιρία Η Βίβλος και αι εγκύκλιοι της συνόδου και του υπουργείου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κουλουριώτης, Α. Ι.
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Τυπ. Μέλλοντος, 1876
  6. 32 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές