Ελληνικά
Ναύπλιον: Τυπογραφείον και Βιβλιοπωλείον Σωτηρίου Ε. Βίγγα, 1878
52 σελ.

Σύνοψις της ιεράς κατηχήσεως : (Κατ' έγκρισιν της κυβερνήσεως) : προς χρήσιν των Δημοτικών Σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Κατηχήσεις