Ελληνικά
Εν Λαμία: Τυπογραφείο ο Ελληνοπελασγός, 1860
88 σελ.

Συλλογή παροιμιών των νεωτέρων Ελλήνων μετά παραλληλισμού προς τας των αρχαίων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Παροιμίες, Ελληνικές -- Συλλογές