Πρόδρομος του απανθίσματος του ελληνικού αγώνος του Κάρπου αντισυνταγματάρχου και Ιππότου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Παπαδόπουλος, Κάρπος, (1790;-1871)
  5. Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου [Εν Μεσολογγίω]: Τυπ. Α. Γιαννόπουλου και Γ. Σταυρόπουλου, 1859
  6. 62 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές