Ελληνικά
Εν Μεσολογγίω: Τυπ. Α. Γιαννόπουλου και Γ. Σταυρόπουλου, 1859
62 σελ.

Πρόδρομος του απανθίσματος του ελληνικού αγώνος του Κάρπου αντισυνταγματάρχου και Ιππότου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821