Ελληνικά
Εν Τριπόλει: Τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ε. Αθανασιάδου, 1870
156 σελ.

Πλάτωνος μητροπολίτου Μόσχας Ορθόδοξος διδασκαλία : ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Θεολογία, Δογματική -- Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία