Πλάτωνος μητροπολίτου Μόσχας Ορθόδοξος διδασκαλία : ήτοι σύνοψις της χριστιανικής θεολογίας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πλάτων, Μητροπολίτης Μόσχας, (1737-1812) | Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Τρίπολη Αρκαδίας [Εν Τριπόλει]: Τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον Ιωάννου Ε. Αθανασιάδου, 1870
  6. 156 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές