Σύνοψις της ιεράς ιστορίας : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)
  5. Τρίπολη Αρκαδίας [Εν Τριπόλει]: Τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον ''Η Αρκαδία'' Ιω. Π. Σαλαπάτα και Ιω. Α. Ασημακόπουλου, 1872
  6. 31 σελ. ; 21 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές