Ελληνικά
Εν Τριπόλει: Τυπογραφείον και βιβλιοπωλείον ''Η Αρκαδία'' Ιω. Π. Σαλαπάτα και Ιω. Α. Ασημακόπουλου, 1872
31 σελ. ; 21 εκ.

Σύνοψις της ιεράς ιστορίας : προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Δάσκαλοι του Γένους
    2. Κατηχήσεις
    3. Κοραής, Αδαμάντιος, (1748-1833)