Δοκίμιον καρδιναλικής κρίσεως τε και πίστεως

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τύποις Ε. Ι. Λαζαρίδου, 1862
  6. ζ', 50, [1] σελ.
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές