Ελληνικά
Εν Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1816
295 σελ.
  • Τίτλος ράχης : Ματθαίου γραμματική

Εγχειρίδιον περί συντάξεως των του λόγου μερών : εν ω και περί σχημάτων και ιδεών του λόγου και περί στίχων τινών...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τίτλος ράχης : Ματθαίου γραμματική
    1. Ελληνική γλώσσα, Αρχαία -- Σύνταξη