1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Ματθαίος ο εκ Γανοχώρων, μοναχός, (18ος αι.)
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινούπολη]: Πατριαρχικό Τυπογραφείο, 1816
  6. 295 σελ.
    • Τίτλος ράχης : Ματθαίου γραμματική
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές