Ελληνικά
κγ', 266 σελ.

Φαρμακοποιΐα γενική : εκ των πλέον νεωτέρων σοφών χυμικών [sic] και φαρμακοποιών συγγραφέων της Ευρώπης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Φαρμακοποιΐα -- Πρώιμες εργασίες μέχρι το 1800