Φαρμακοποιΐα γενική : εκ των πλέον νεωτέρων σοφών χυμικών [sic] και φαρμακοποιών συγγραφέων της Ευρώπης