Ελληνικά
Αθήναι: Ν. Παπαδόπουλος, 1859
16 σελ.

Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς υπό του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Γ. Λάσκαρη εν τω καθεδρικώ ναώ της Αγίας Ειρήνης κατά την 25ην Μαρτίου 1859

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
    1. Ελλάδα -- Ιστορία -- Επανάσταση του 1821 -- Λόγοι, δοκίμια, διαλέξεις