Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς υπό του συμβολαιογράφου Αθηνών Ι. Γ. Λάσκαρη εν τω καθεδρικώ ναώ της Αγίας Ειρήνης κατά την 25ην Μαρτίου 1859

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Λάσκαρης, Ι. Γ.
  5. Αθήνα [Αθήναι]: Ν. Παπαδόπουλος, 1859
  6. 16 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές