Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Τυπογραφία Παντολέοντος Ιγνατιάδους, 1840
72 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Διάφορα δράματα

Κωμωδία "Ο κατά φαντασίαν φιλόσοφος" : εις τρεις πράξεις

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Διάφορα δράματα