Κωνσταντινούπολις κατά την Ελληνικήν Ανθολογίαν ήτοι κατά τα εν τη Ελληνική Ανθολογία επιγράμματα

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Κόρτης, Κ. Γ. | Κοντογεώργης, Π.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Τύποις Κορομηλά, 1880
  6. 70 σελ.
    • Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές