Ελληνικά
7 σελ.
  • Συσταχωμένο στο : Ορθοδοξία - κατολικισμός

Οι Ιησουίται και τα περιτρίμματα αυτών επάφηκαν τέρας τι εις τον περίβολον της ορθοδοξίαν υπό το προσωπείον του αποστάτου απο Δράμας Μελετίου

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο : Ορθοδοξία - κατολικισμός
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Δογματικά και αντιρρητικά έργα