Η ορθοδοξία ελέγχουσα τον παπικόν κατολικισμόν και τους Ιησουίτας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει], 1862
  6. 15 σελ.
    • Συσταχωμένο στο : Ορθοδοξία - κατολικισμός
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές