1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. Ελληνικά
  4. Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
  5. Κωνσταντινούπολη [Κωνσταντινούπολη]: Εν τω Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, 1798
  6. 96 σελ. ; 17 εκ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές