Το σύνταγμα των γυναικών : ποιήματα περιοδικά

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Πνευματίκας, Αναστάσιος
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει], 1860
  6. 32 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές