Επιτομή της ιστορίας των Παπών : εκ της δεκατόμου ιστορίας του Α. Βιάγκη - Γιοβίνη

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Βαδάκος, Χ. | Πολυχρονιάδης, Γ.
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Α. Κορομηλάς και Π. Πασπαλλής, 1863
  6. 80 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές