Η Νεότης : εικονογραφημένον ημερολόγιον του δισέκτου έτους 1908

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Μελάς, Δημήτριος Ν. | Γεωργιάδης, Αλέξανδρος
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Αφοί Γεράρδοι, 1907
  6. 232 σελ.
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές