Ελληνικά
Εν Κωνσταντινουπόλει: Εν τω κατά τα Πατριαρχεία Ελληνικώ Τυπογραφείω, 1820
69 σελ.
  • Τρία ολοσέλιδα χαρακτικά εκτός αρίθμησης. Ένα πριν την πρώτη σελίδα κάθε Ιεράς Λειτουργίας. Η σελίδα του ψευδότιτλου και τα εσώφυλλα πλήρη χειρόγραφων σημειώσεων

Αρχιερατικόν περιέχον τας θείας και ιεράς Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του Διαλόγου : ήτοι των προηγιασμένων ...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Τρία ολοσέλιδα χαρακτικά εκτός αρίθμησης. Ένα πριν την πρώτη σελίδα κάθε Ιεράς Λειτουργίας. Η σελίδα του ψευδότιτλου και τα εσώφυλλα πλήρη χειρόγραφων σημειώσεων
    1. Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία -- Λειτουργία και τυπικό
    2. Ακολουθίες