Αρχιερατικόν περιέχον τας θείας και ιεράς Λειτουργίας Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου, και Γρηγορίου του Διαλόγου : ήτοι των προηγιασμένων ...

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Μονογραφία)
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. gre
  4. Χωρίς συγγραφική υπευθυνότητα
  5. Κωνσταντινούπολη [Εν Κωνσταντινουπόλει]: Εν τω κατά τα Πατριαρχεία Ελληνικώ Τυπογραφείω, 1820
  6. 69 σελ.
    • Τρία ολοσέλιδα χαρακτικά εκτός αρίθμησης. Ένα πριν την πρώτη σελίδα κάθε Ιεράς Λειτουργίας. Η σελίδα του ψευδότιτλου και τα εσώφυλλα πλήρη χειρόγραφων σημειώσεων
  7. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές