Ελληνικά
16 σελ.
  • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου Κοινότητος Δράμας

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Δράμας
    2. Δράμα -- Κοινωνικές συνθήκες -- Πηγές