Ελληνικά
14 σελ. ; 21 εκ.
  • Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908

Κανονισμός της εν Καβάλλα Ορθοδόξου Ελληνικής Κοινότητος

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Συσταχωμένο στο: Κανονισμοί Καβάλας Δράμας 1902-1908
    1. Καβάλα -- Ιστορία -- Πηγές
    2. Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα Καβάλας